,,Ակադեմիկոս Ա. Հայրիյանի անվան Արմաշի առողջության կենտրոն,,ՓԲԸ


ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված լիցենզիայի համարը, լիցենզիան տալու ամսաթիվը, գործունեության տեսակը, որի իրականացման համար տրվել է լիցենզիան, գործունեության իրականացման վայրը, լիցենզիայի գործողության ժամկետը

Բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը`

Արտահիվանդանոցային /ընտանեկան բժշկություն, բժշկական ընդհանուր պրակտիկա,մանկաբարձական ընդհանուր պրակտիկա,լաբորատոր ախտորոշիչ(կլինիկական),ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ ԼԻՑԵՆԶԻԱ N. 001928

 

Տրված ` 27.09.2014Թ. ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից անժամկետ

Հոգեբուժական /մեծ և մանկական/, ներառյալ հոգեմետ նյութերի պահպանում և կիրառում ԼԻՑԵՆԶԻԱ N. 001983

Տրված ` 27.09.2014թ. ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից անժամկետ

Մեկնաբանություն(ներ) (1)

Ավանեսյան Մարիլույս Ակսեի 28-09-2018

ԲԱՐև ձեզ,ինձ անհրաժեշտ է հոգեբանական մասնագիտական լիցենզիա ում և ինչպես դիմել: