Ընդհանուր տեղեկություն

,,Ակադեմիկոս Ա.Հայրիյանի անվան Արմաշի առողջության կենտրոն,,ՓԲԸ-ի կողմից գնումների գործընթացն իրականացվում է «Գնումների մասին ՀՀ օրենքի», ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. 168-Ն որոշման և այլ իրավական ակտերի համաձայն:

Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից:

Մեկնաբանություն(ներ) (0)