Անվանացանկ


---
Հ/Հ ԱԶԳԱՆՈՒՆ ԱՆՈՒՆ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆԸ
ՀԻվանդանոց
1. Բաղդասարյան Լարիսա Ընտանեկան ժիշկ
2. Սաֆարյան Աննա Ընտանեկան բուժքույր
3. Ասատրյան Նվարդ Քույր լաբորանտ
4. Ոսկանյան Լուսիկ Մանկ.պատրոնաժ բուժքույր
5. Սամվելյան Կարինե քույր մանկաբարձուհի
6. Պողոսյան Ասյա Սևակի ԲՄԿ բուժքույր
7. Ղազարյան Ջուլիետա Երասխի ԲՄԿ բուժքույր
8. Նուրիջանյան Արմինե Բուժ-վիճակագիր
9. Փարսադանյան Գայանե մանիպուլացիոն բուժքույր
10. Հովակիմյան Կարինե Ամբուլ.մայրապետ

Մեկնաբանություն(ներ) (0)